Welkom!

Van harte welkom op de website van Stichting Kinderopvang Op Kop! Onze stichting biedt in de gemeente Steenwijkerland opvang, verzorging, opvoeding èn educatie voor kinderen vanaf acht weken tot einde basisschoolleeftijd. Onze opvang is huiselijk, kleinschalig, staat midden in de wijk en is verbonden aan een basisschool. In de gemeente Zwartewaterland werken we samen met andere aanbieders.

Integrale Kindcentra 

Samen met onderwijs, ouders en lokale partners gaan we voor het beste voor kinderen! Stichting Op Kop Kinderopvang en Onderwijs en Stichting Peuterwerk (van Tinten Welzijnsgroep) streven naar het inrichten van integrale kindcentra. Warme en eigentijdse kindcentra voor ontwikkeling, opvoeding èn educatie waar kinderen in een veilige en kansrijke omgeving spelen, leren, leren samenwerken en oefenen in samenleven. Kindcentra die een aanvulling zijn op de gezinsopvoeding van kinderen en waar samenwerken met ouders essentieel is. De kindcentra staan op zichzelf en dragen een eigen 'kleur' en sfeer uit.

Onze pedagogische missie is om kinderen goed toe te rusten met basisvaardigheden voor de toekomst. Vanuit één pedagogische visie op ontwikkeling, opvoeding en educatie werken opvang en onderwijs aan een doorgaande ontwikkeling van kinderen.

Stichting Kinderopvang op Kop werkt in Steenwijkerland samen met Stichting Peuterwerk en omvat kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Kind centraal!

Voorop staat dat kinderen zich van baby tot peuter en schoolkind bij ons veilig en welkom voelen en zichzelf kunnen zijn om de wereld om hen heen te verkennen. Voor veel kinderen is onze opvang een eerste stap in de grote mensenwereld. Warme, vertrouwde en goed opgeleide pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen en dat zij voor elk kind optimale ontwikkelkansen biedt. 

We hebben vertrouwen in de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Kinderen zijn vanuit zichzelf krachtig en initiatiefrijk. Elk kind is uniek en kinderen weten op creatieve wijze hun talenten en mogelijkheden in te zetten. Dit vraagt van medewerkers om goed naar kinderen te luisteren en af te stemmen op hun ontwikkeling en behoeften. Zij zorgen voor een rijke leer- en leefomgeving waar kinderen in eigen tempo en met veel plezier spelen, leren en de wereld van nu ontdekken. Kinderopvang Op Kop biedt kinderen een gevarieerd aanbod met binnen- en buitenspel, knutselen, sport en bewegen, muziek maken, workshops, gezellige uitstapjes en andere uitdagende activiteiten.

Organisatie

Onze organisatie is open en transparant. We hechten waarde aan samenwerking en aan doel- en ontwikkelingsgericht werken met kinderen. Wij staan open voor nieuwe ideeën, hebben respect voor andere opvattingen en bieden ruimte voor overleg.

Daarom Kinderopvang Op Kop!

  • Kind centraal en maatwerk;
  • Een doorgaande ontwikkeling voor de kinderen van nu;
  • Altijd passende opvang, flexibel en zo thuisnabij mogelijk;
  • Spelend leren en ontwikkelen;
  • Samenwerken vanuit één pedagogische visie;
  • Pedagogisch partnerschap met ouders;
  • Vaste en goed opgeleide medewerkers;
  • Een rijk aanbod aan activiteiten.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wij heten u graag van harte welkom op één van onze locaties. 

Wilt u meer weten en zich aanmelden voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van Op Kop klik dan hier.

Op de website van Stichting Peuterwerk www.stichtingpeuterwerk.nl vindt u alle informatie over de peuteropvang. 

*************************************************************************************